Helse- og Idrettsklinikken

Annika Storevold

Jeg var ferdig utdannet i 2001, har siden 2003 jobbet som privat praktiserende fysioterapeut ved NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk institutt), og forskningsmedarbeider i NAR (Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering) på Ullevål Stadion, Oslo. NIMI er et privat sykehus, spesialistsenter, trening og rehabiliteringssenter hvor vi jobber på tvers av ulike helseprofesjoner. NIMI er ledende innen helse, livsstilsendringer og behandling av pasienter med skader og lidelser i muskel- og

skjelettsystemet. Gjennom disse årene har jeg vært en del av ett stimulerende og solid fagmiljø og fått bred erfaring fra ulike pasientkategorier, både kroniske og akutte plager, barn og eldre og mye idrettsmedisin. Jeg har også sett nytteverdien av samarbeid mellom ulike profesjoner for å optimalisere behandling av ulike pasientgrupper.

I NAR (Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering) har jeg deltatt i ett klinisk forskningsmiljø og vært aktiv i flere prosjekter. Hoved prosjektet har vært « Dynamisk stabilitet i ett korsbåndskadet kne», som har resultert i en internasjonal publikasjon. Jeg har også tatt Master i Idrettsvitenskap, på Norges idrettshøgskole hvor oppgaven omhandlet biomekanikk, rehabilitering og fremre korsbåndskader.

Siden 2007 har jeg samtidig opparbeidet meg kompetanse og arbeidet innen kvinnehelse, som inkontinensproblematikk, plager i svangerskap og etter fødsel, og osteoporose.

Jeg kommer til å jobbe i Sande to til tre dager i uka, og fortsette to dager i uka på NIMI.
CV Annika.pdf
(143,56 KB)